Cirkas
Dar daugiau miško visuomenės poreikiams ir rekreacijai miestuose

poreikiamsAplinkos projektų valdymo agentūra primena, kad nuo gegužės 28 d. savivaldybių administracijos kviečiamos pasinaudoti parama, atliekant valstybinės miško žemės sklypų priežiūrą, apsaugą ir tvarkymo darbus bei rengiant valstybinės miško žemės sklypų miškotvarkos projektus. Šiai paramos priemonei iš valstybės biudžeto skiriama 860 tūkst. eurų. 

„Tai išskirtinė galimybė, kurios savivaldybės neturėtų praleisti. Pasinaudojusios parama jos galės ne tik pasirengti miškotvarkos projektus, bet ir prižiūrėti, saugoti ir visuomenės poreikiams paruošti miškus miestuose. Tai galimybė ir rekreacijos, ir gamtos turizmo, ir sveikesnių miškų plėtrai savo savivaldybėje“, – sako Artūras Pužas, Aplinkos projektų valdymo agentūros Aplinkosaugos departamento direktorius.     

Parama bus skiriama būtiniesiems miško apsaugos ir priežiūros darbams finansuoti. Vienas iš jų – priešgaisrinė ir sanitarinė apsauga. Taip pat miško atkūrimo, želdinimo, jaunuolynų ugdymo išlaidos. 

Dotacijos taip pat bus skiriamos įvairioms miško tvarkymo ir pritaikymo bendruomenės poreikiams priemonėms finansuoti. Pavyzdžiui, miško išvalymo nuo buitinių, statybinių ir kitų atliekų bei menkavertės, invazinės augalijos darbams apmokėti. Taip pat viešai rekreacinės paskirties infrastruktūrai prižiūrėti – suoliukų remontui,  miško ženklų atnaujinimui ir pan. Miško tvarkymui reikalingų dokumentų rengimas taip pat įtraukiamas į tinkamų finansuoti išlaidų sąrašą. 

Maksimali paramos suma vienam projektui – ne didesnė kaip 50 tūkst. eurų valstybinės miško žemės sklypų priežiūros, apsaugos ir tvarkymo darbams vykdyti ir ne didesnė kaip 50 tūkst. eurų savivaldybės patikėjimo teise valdomų valstybinės miško žemės sklypų miškotvarkos projektams rengti. Valstybės parama gali siekti ne daugiau kaip 80 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų. 

Paraiškos APVIS sistemoje priimamos nuo š.m. gegužės 28 d. iki birželio 25 d.  

 

Aplinkos ministerijos nuotrauka

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode